Hortobágyi Nemzeti Park látnivalói, nevezetességei

Hortobágyi Nemzeti Park látnivalói, nevezetességei

A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első nemzeti parkja, melyet 1973. január 1-jén teremtett meg az Országos Természetvédelmi Hivatal. Kiterjedése 82 000 hektár. 1999. november 30-án Marrákesben, az UNESCO Világörökség Bizottságának ülésén felvették a Hortobágyi Nemzeti Park egész területét a Föld Kulturális és Természeti Örökségének listájára. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága Debrecenben felfedezhető. Tetejébe még a Nemzeti Park üzemelteti az állam egyetlen utasokat szállító halastavi kisvasútját, mely Magyarország legnagyobb mesterséges halastavánál (a Kondás tónál) végződik.

A Hortobágy olyan táj, amit sajátos története, értékes élővilága, lenyűgöző néphagyománya jellegzetesen magyar vonásokkal ruház fel. Az egykori ligetes sztyeppe egy-két száz évvel ezelőtt még az Alföldön kalandozó Tisza hatása alatt állt. A táj kialakulásában az embernek meghatározó funkciója volt. Mai képét a 19. század vízrendezéseivel (folyók szabályozása, mocsarak lecsapolása), a legeltető állattartással, az erdők kivágásával, felégetésével formálták ki, melyek hatása a keleti sztyeppék hangulatát idézi. A valaha virágzó – a török hódoltság korában elpusztult – települések emlékét pusztarészek nevei őrzik.

Hortobágyi Nemzeti Park látnivalói, nevezetességei
Hortobágyi Nemzeti Park látnivalói, nevezetességei

A nemzeti park területének nagy része szikesekkel teli, rövid fűvel borított legelő, és mindössze kis része a kisebb foltokban beékelődött szántóföld. A vidék többi részét a halastavak, mocsarak, holtágak, nádasok jelentik. E mellett egy-két helység, utak és csekély mértékben erdők (maradvány-, telepített-, ártéri erdők) láthatóak a területén. Négy élőhelytípus felfedezhető itt:

  • szikes puszták,
  • löszpuszták,
  • mocsarak,
  • árterek.

Talaja a nagy lecsapolások, folyószabályozások nyomán szikesedésnek indult. A talajból elpárolgó vízből az ásványi sók kiválnak és a talaj felső rétegében halmozódnak fel. Emiatt tekintélyesen kevesebb lesz a talaj termékenysége. A szikes talaj legfelső laza rétege lepusztul, példaként eső hatására, ezáltal egy-két cm-es szintkülönbségek alakulnak ki, a padkás laposok. Ezek a kis szintkülönbségek is nagy jelentőségűek a növényzet szempontjából.

A kunhalmokon a löszpuszták állományai maradtak fenn. Főleg a tiszacsegei hullámtéren maradtak olyan élőhelyek, amelyek a Tisza szabályozása előtti képet idézik.

Annak ellenére, hogy a Hortobágy nem klimatikus sztyeppe, sajátos vízháztartása okán nagy részét, de gyeptársulások borítják. A hortobágyi növényvilágot a tündérrózsa, a boglárka, a nagyezerjófű, a vízi rucaöröm és a békatutaj színesíti. A száraz pusztát a sziki őszirózsa és a sóvirág csinosítja.

Az ártéri erdők és a puszta belsejében szórványosan felfedezhető kisebb kerek erdők fajgazdag gémtelepeknek adnak otthont, de ritka ragadozó madaraikról is híresek. A kék vércsék mellett él itt kerecsensólyom és parlagi sas. Itt fészkelt első alkalommal hazánkban a pusztai ölyv.

Hortobágyi Nemzeti Park látnivalói, nevezetességei
Hortobágyi Nemzeti Park látnivalói, nevezetességei

A kurgánok halmain élnek az ürge, fürj, menyét, hermelin. Itt él a legnagyobb termetű madarunk, a túzok. Száraz, füves puszták madara a fürj, a fogoly, az ugartyúk, nedves szikfokok fogyatkozó számú madara a székicsér, kopár szikeseken fészkel madárritkaságunk, a szikipacsirta. Rétek féltett madárritkasága a csíkosfejű nádiposzáta.

A mocsarak és a halastavak gazdag vízimadárvilágot tartanak el, több mint 330 madárfaj él itt. Tavasszal és ősszel a költöző madarak tízezrei pihennek meg a környéken, ritka ragadozó madarak kíséretében. Hortobágy az állam legnagyobb „madárszállója”. Ősszel a darvak, vadludak vonulása figyelhető meg.

Nyílt vízfelületei a kárókatonák, barna rétihéja, récék, szárcsák, kormos-, fattyú- és fehérszárnyú szerkők; vörösnyakú és feketenyakú vöcsök részére kedvezőek, a sekélyebb vizű nádasokban bölömbika, nagy kócsag, kanalasgém, az igen ritka batla, nyári lúd és elegáns számban nádi énekesmadarak költenek. A ligeterdők kincsei voltak régebben a vegyes gémtelepek, ezek mára a nádasokba helyeződtek át. Fészkel itt a fekete gólya, és ragadozó madarak is. A Tisza magas partfalaiban költ a gyurgyalag és a jégmadár.

Az erdőkben a kidőlt fák helyben korhadnak el, ezzel életfeltételeket biztosítva a cincérfajoknak. Előfordul itt az erdei sikló és az erdei fülesbagoly is.